Mijn Diensten

Mijn Diensten

Start-up en ZZP'er


 

Als startup en/of zzp'er sta je er vaak alleen voor.

Je hebt een of meerdere diensten en/of producten ontwikkeld en brengt die aan de man. Daarnaast komen alle aspecten van bedrijfsvoering op je bordje. Hoe zorg je dat je ook in de (nabije) toekomst je brood kunt blijven verdienen? Vaak regeert 'de waan van de dag' en heb je gewoonweg niet voldoende tijd om je eigen bedrijfssituatie te evalueren en reflecteren. Laat staan om de ontwikkelingen op het gebied van techniek en sociaal-economisch vlak, te volgen.

Of het nu het evalueren van je huidig businessmodel betreft of het samen brainstormen over jouw toekomst of een business-coaching gesprek, ik sta graag voor je klaar.

Met mijn jarenlange ervaring in diverse bedrijven (groot en klein) speel ik makkelijk de rol van business coach en 'advocaat van de duivel'. Ik reflecteer, evalueer, daag uit en geef je advies, uiteraard altijd gericht op het verbeteren van jouw product c.q. dienst.

 

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak, waarin we samen, uiteraard vrijblijvend, bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we dat het beste (ook financieel gezien) kunnen uitvoeren.

MKB


 

Als MKB'er ben je vaak een duizendpoot. Enerzijds de dagelijkse beslommeringen het hoofd bieden en zorgen dat afspraken worden nagekomen en uw klanten worden geholpen. Anderzijds de uitdagingen om ontwikkelingen binnen en buiten uw bedrijf te volgen en te zorgen dat uw bedrijf ook in de toekomst nog bestaansrecht heeft en winstgevend is. Ik kan me goed voorstellen dat het niet gemakkelijk is om in de hectiek van de actuele bedrijfsvoering, ook nog eens uitgebreid stil te staan bij de nabije toekomst en nieuwe innovaties op te starten.

Bewustwording van de noodzaak om te veranderen is vaak het startpunt van innovatie. Als je niet weet wat er speelt, kun je er ook niet op reageren en acteren. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om u te helpen bij het bewustwordingsproces en neem u graag mee op een reis naar (over) morgen.  Thema's die in dit kader passen:

 • Herijking van uw huidige business. Actualiseer uw visie en missie
 • Actuele trends en nieuwe technologieën en wat moet ik ermee?
 • Innovatie, waarom zou ik en hoe dan?
 • Business Modeling, hoe moet dat en wat levert het op?
 • ‘Happy cows give more milk’ – ontwikkel uw personeel, u heeft er zelf ook baat bij


Ik ondersteun u om een omgeving te realiseren waarin uw bedrijf floreert en omzet en winst gestaag groeien. Naast een eerlijk en onafhankelijk advies (gebaseerd op mijn jarenlkange ervaring), lever ik een diensten, workshops & trainingen en verzorg ik lezingen en presentaties.

Benieuwd naar hoe we samen aan uw toekomst kunnen bouwen?  Neem dan contact op voor meer informatie of maak direct een afspraak om geheel vrijblijvend uw behoeften te bespreken.

MBO / HBO Onderwijs


 

Het doel van onderwijs is uiteraard gericht op het integreren van de studenten in de arbeidsmarkt. Vandaar dat een goede wisselwerking tussen de business, het opleidingsinstituut en de studenten essentieel is. Enerzijds gericht op het ontwikkelen en continue in lijn brengen van het curriculum met de business actualiteit. Anderzijds de studenten laten ervaren wat business in de dagelijkse praktijk betekent.

De actualiteit van de business op studenten overbrengen is een van mijn passies. De volgende thema’s worden middels een combinatie van theorie, modellen en praktijk (wat gebruikt de ondernemer daadwerkelijk) doorspekt met actuele en reële bedrijfscasussen, behandeld:

 • Open Innovatie:
 • Hierin komen begrippen aan bod zoals: lean start-up, stage-gating, agile development, customer journeys, design thinkingServitisering:
 • Meer en meer is het pure noodzaak om diensten rondom fysieke producten aan te bieden. Wat betekent dit voor een bestaand bedrijf en hoe te veranderen.Ideation:
 • Vanuit de actuele trends en technologieën, rekening houdend met sociale thema’s en economische ontwikkelingen, ideeën voor nieuwe producten en diensten ontwikkelen op een gestructureerde manier.Visie – Missie bepaling:
 • Een andere kijk op de begrippen visie en missie. Hoe bepaalt een bedrijf haar bedrijfsdoelstellingen.Business modeling:
 • Middels een gestructureerde aanpak in een kort tijdsbestek van een idee naar een businessmodel. Het in kaart brengen van de meerwaarde van jouw product/dienst voor je beoogde klanten. Je stelt een makkelijk te valideren model op dat geschikt is als input voor het businessplan.Duurzaam Ondernemen:
 • We zijn op het kantelpunt, grondstoffen schaarste en overbevolking. Welke uitdagingen heeft de wereld en het bedrijfsleven in het bijzonder.


Ik ben graag bereid om verdere wensen en mogelijkheden te bespreken en te bezien hoe we samen uw opleidingen succesvol uit kunnen bouwen.

Social media


Contact


  +31 (0)6 8147 3673

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

KvK   72643730

Waar ik voor sta


Onafhankelijk en eerlijk.


Een gepassioneerde ontwikkelaar van mens èn business.