Mijn Werkwijze

Mijn Werkwijze

Mensen en hun business helpen ontwikkelen is mijn passie.

 

Continue aandacht geven aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen, is pure noodzaak voor een bedrijf. Immers de concurrentie is moordend en de klant is mondiger en veeleisender geworden.

Men verwacht dienstverlening in alle sectoren; een product alleen volstaat niet meer, continue aandacht geven aan innovatie is noodzakelijk om te overleven.

 

Mijn portfolio bestaat uit het geven van eerlijk en onafhankelijk advies en het in de praktijk ondersteunen bij het doorvoeren van veranderingen. Helpen bij innovatie en het herijken van de business potentie. Tevens geef ik workshops en presentaties om begrippen zoals: innovatie, servitisation, business modelering te verduidelijken en hun impact op business aan te geven. Daarbij doorlopen we samen een proces.

Bewustmaking

Wat betekent innovatie en wat zijn de mogelijke gevolgen en uitdagingen.

 

Richten

Welke innovatie past bij het bedrijf en de medewerkers en wat is de impact hiervan. Samen voeren we een inventarisatie uit van de veranderingen die de nieuwe richting met zich meebrengt.

 

Inrichten

Concrete plannen opstellen en de organisatie & medewerkers voorbereiden op de verandering. Hieronder kunnen vallen het uitvoeren van taakanalyses en het opstellen van competentieprofielen. Het bepalen van benodigde kennis, kunde en gedrag voor succesvolle implementatie van de beoogde verandering. Samen bepalen hoe deze hiaten in te vullen.

 

Verrichten

Het uitvoeren van het veranderingstraject om tot een succesvolle implementatie te komen. Het daadwerkelijk (laten) opleiden en begeleiden van de betrokken medewerkers.

 

Versterken

De verandering in de dagelijkse operatie borgen. Samenwerking verstreken en uitbouwen; waar wenselijk strategische partners zoeken en verbindingen maken.

 

 

Social media


Contact


  +31 (0)6 8147 3673

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

KvK   72643730

Waar ik voor sta


Onafhankelijk en eerlijk.


Een gepassioneerde ontwikkelaar van mens èn business.